thcsolution.net
Home / Phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch cấp xã

1. Giới Thiệu
     Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư. 

     Phần mềm Đăng ký và Quản lý hộ tịch là công cụ giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 

     Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ Visual Studio 2010, SQL Server 2008, Crystal Report XI, Microsoft Office Word 2007.

2. Giao diện chính

Giao diện chính

3. Tính năng phần mềm

a. Quản trị Hệ thống

​- Thiết lập thông số

​- Nhóm tính năng

​- Tính năng

​- Quản trị hệ thống

​- Sao lưu và Phục hồi dữ liệu

​- Thoát chương trình

b. Danh mục

​- ​Chức danh

​- Dân tộc

​- Quốc tịch

c. Đăng ký Khai sinh

​- Loại cải chính

​- Loại đăng ký khai sinh

​- Phân loại khai sinh

​- Nơi sinh

​- Đăng ký khai sinh

​- Danh sách đã đăng ký khai sinh

​- Thống kê đăng ký khai sinh

d. Đăng ký Khai tử

​- Loại đăng ký khai tử

​- Phân loại khai tử

​- Nguyên nhân chết

​- Đăng ký khai tử

​- Danh sách đã đăng ký khai tử

​- Thống kê đăng ký khai tử

e. Đăng ký Kết hôn

​- Loại kết hôn

- Đăng ký kết hôn

​- Danh sách đã đăng ký kết hôn

​- Thống kê đã đăng ký kết hôn

f. Đăng ký Tình trạng hôn nhân

​- Danh mục nghề nghiệp.

​- Đăng ký tình trạng

​- Danh sách đã đăng ký

​- Thống kê danh sách đã đăng ký

g. Giám Hộ

​- Đăng ký giám hộ

​- Danh sách đã đăng ký giám hộ

​- Đăng ký chấm dứt giám hộ

​- Danh sách đã đăng ký chấm dứt giám hộ

​- Thống kê danh sách đã đăng ký

h. Đăng ký Cải chính Hộ Tịch

​- Loại cải chính

​- Đăng ký cải chính

​- Danh sách đã cải chính

​- Thống kê cải chính

i. Đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con

​- Loại danh mục cha mẹ con

​- Tạo quyết định đăng ký nhận Cha, mẹ, con

- Danh sách đã đăng ký

k. Nuôi con nuôi

​- Quan hệ với trẻ nhận nuôi con nuôi.

​- Loại con chia theo độ tuổi.

​- Chia theo đối tượng trẻ em

​- Danh mục chia theo trình trạng sức khỏe trẻ em

​- Đăng ký nhận nuôi con nuôi

​- Danh sách đã đăng ký

​- Thống kê

l. Báo cáo số liệu tổng hợp.

m. Trợ giúp

4. Một vài giao diện phần mềm

a. Đăng ký khai sinh

b. Đăng ký khai tử

c. Báo cáo tổng hợp

5. Hướng dẫn sử dụng

6. PHẦN MỀM HỖ TRỢ

Open XML

- Nếu máy tính cài đặt hệ điều hành từ Window XP trở xuống thì cài Framework 3.5. Link download

- Nếu máy tính chưa cài đặt Office 2007 trở lên. Vui lòng cài Mircosoft Office Word 2007. Link download

- Phần mềm truy cập từ xa qua mạng internet (TeamViewQS)


HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
THEO SỐ 0975.033.619 - 0913.651.619 (Mr Toàn) để được hỗ trợ và giải đáp ngay về giải pháp.