thcsolution.net
Home / Phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công

1. GIỚI THIỆU

   Đánh giá hoạt động khu vực công nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ - Một cách nhìn từ kinh nghiệm triển khai đo lường hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa.
   Trong hơn 2 thập kỷ trở lại đây, các nước trên thế giới đều có những nỗ lực cải cách để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Câu hỏi “Cải thiện chất lượng dịch vụ công là gì” cũng hiểu chính xác thế nào là “nâng cao” vẫn còn là những tranh cãi thảo luận của các nhà khoa học hành chính. Thực tế cho thấy có nhiều quan điểm, nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của tổ chức và những nghiên cứu này đã chỉ ra mối quan hệ trực tiếp giữa hiệu quả hoạt động của tổ chức, chất lượng nền công vụ đối với vấn đề cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
2. GIAO DIỆN CHÍNH
Đánh giá dịch vụ hành chính công
3. TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
a. Đánh giá chung kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị
b. Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
c. Kết quả đánh giá chung và đánh giá công chức
d. Báo cáo tổng hợp theo từng tiêu chí đánh giá theo kết quả giải quyết thủ tục hành chính và theo công chức

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
THEO SỐ 0975.033.619 - 0913.651.619 (Mr Toàn) để được hỗ trợ và giải đáp ngay về giải pháp.