thcsolution.net
Home / "Phần mềm Quản lý cư trú và đối tượng" cập nhật Biểu mẫu DC01 (PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ) ban hành theo thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015.

THÔNG BÁO: HIỆN TẠI PHẦN MỀM ĐÃ CẬP NHẬT BIỂU MẪU DC01 (PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ) ban hành theo thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015. Đơn vị nào có như cầu trích xuất dữ liệu hiện có từ phần mềm sang biểu mẫu DC01. Vui lòng liên hệ với công ty (Mobile: 0975.033.619 (Mr Toàn)) để được cập nhật phần mềm.

Theo THCSolution.NET