thcsolution.net

Phần Mềm

Danh sách sản phẩm

Phần mềm quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn cấp huyện.

'Phần mềm quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn cấp huyện.'

Hộ khẩu là một phương thức quản lý nhân khẩu của một số quốc gia tại Á Đông. Trong phương thức này, đơn vị quản lý xã hội là hộ gia đình, tập thể do một chủ hộ chịu trách nhiệm. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp. Khi sinh ra, con được nhập theo hộ khẩu của cha mẹ. Hộ khẩu có liên quan đến các quyền lợi khác như: phân chia ruộng đất, nhà ở, lương thực, thực phẩm, việc làm, giấy tờ, tiêu chuẩn điện nước, trường học.

Xem Thêm »

Phần mềm quản lý học viên dành cho các trung tâm ngoại ngữ

'Phần mềm quản lý học viên dành cho các trung tâm ngoại ngữ'

Đặng ký học, thi xếp lớp, danh sách học viên chờ lớp, tạo lớp học mới, tiến hành bảo lưu, nhập điểm thi, xếp loại học viên, lập lịch phụ đạo học viên yếu, kết quả phụ đạo, lịch công việc hàng ngày tại trung tâm, cập nhật tài chính thu chi và công nợ, thống kê số liệu chiêu sinh hàng ngày, tháng, quý, năm cho từng trung tâm v.v. là các tính năng chính tronng phần mềm quản lý học viên (THCStudent.NET).

Xem Thêm »